Våre messer høsten 2017

Oversikt over høstens alternativmesser hos oss i Sagamesser:)

Tønsberg: 07/08 oktober. Quality Tønsberg.
Drammen: 21/22 oktober. Scandic Ambassadeur(Tidl. First Ambassadeur hotel)
Hamar: 04/05 november. Folkets hus.

Håper besøkende og utstillere finner veien til disse messene i høst:)

Utstillere: Alle messene er åpnet for bestilling av utstillerplass og foredrag.

Fra vår største messe på First Ambassadeur Hotel i Drammen

Fra vår største messe på
First Ambassadeur Hotel i Drammen