Krysopras

Krysopras i mystica.no

Eng: Chrysoprase, chrysophrase eller chrysoprasus

Krysopras betyr Det grønne gullet..eller gyldne eplet

Kjent av de gamle grekerne og romere. Var lite kjent inntil en større forekomst ble funnet i Polen på 1700-tallet.

Krysopras ligger ofte i små «årer» og det er vanskelig å få ut store mengder av stenen.

Stenen blekner ved lang soleksponering og varme. De med blek grønnfarge har blitt funnet ved overflaten og de med sterkest grønnfarge har blitt funnet under overflaten.(mer kjølig)

EGENSKAPER BODY & MIND
Krysopras åpner, aktiverer og gir energi til hjertet og sakral chakraene, balanserer yin-yang energi og bringer Universal energi inn i den fysiske kroppen. Det induserer dype meditative tilstander, og gir en følelse av å være en del av den guddommelige helheten.

Krysopras leter etter den sanne kjærligheten. Den ekte kjærligheten. Det fremmer håp, og oppmuntrer til troskap i forretningsmessige og personlige forhold. Det stimulerer kreativiteten og trekker frem talentene. Krysopras helbreder det indre barnet og slipper følelser som er låst inne siden barndommen. Det kan reparere et ødelagt hjerte, helbrede forhold og overføre negative følelser til positive.
Det er særdeles positiv stein som fremmer kjærlighet og forståelse på alle plan.

Den minner deg om at du er en del av det Hele. Din rolle er viktig..uavhengig av hva andre mener..Det betyr ikke at du skal dyrke ditt EGO, men akseptere deg selv like mye som du aksepterer andre.

Chakra: Hjerte – Sacral
Vibrasjon: 3
Hardhet: 6-7

Krysopras armbånd

GEOLOGI
Krysopras er en edelsten-variant av Kalsedon (en kryptokrystallinsk form av silika) som inneholder små mengder nikkel.
Fargen er normalt eplegrønn, men varierer til dypgrønn. De mørkere variantene av chrysoprase blir også referert til som prase. (Imidlertid brukes begrepet prase også for å beskrive kloritt-inkludert kvarts, og er til en viss grad en fargebeskrivelse, i stedet for en strengt definert mineralvariant.)

krysopras chrysoprase stein mineral smykke edelsten healing egenskaper kvarts krystall anheng norsk mystica nettbutikk
Krysopras som slipt anheng i mystica.no

Chrysoprase er kryptokrystallinsk, noe som betyr at den er sammensatt av krystaller så fine at de ikke kan sees på som distinkte partikler under normal forstørrelse. Dette skiller den fra bergkrystall, ametyst, citrin og de andre variantene av krystallinsk kvarts. Andre medlemmer av den kryptokrystallinske silikafamilien inkluderer agat, Karneol og onyx.
I motsetning til mange ikke-gjennomsiktige silikamineraler, er det fargen på krysopras, snarere enn noe mønster av markeringer, som gjør det spesielt. Ordet chrysoprase kommer fra det greske χρυσός chrysos som betyr ‘gull’ og πράσινον prasinon, som betyr ‘grønt’. En polert chrysoprasesteinI motsetning til smaragd som skyldes sin grønne farge på tilstedeværelsen av krom, skyldes fargen på krysopras spormengder av nikkelforbindelser i form av veldig små inneslutninger. Nikkel forekommer angivelig som forskjellige silikater, som kerolit eller pimelitt.
Krysopras er resultatet av dyp forvitring eller lateritisering av nikkelholdige serpentinitter eller andre ultramafiske ophiolite bergarter. I de australske forekomstene forekommer Krysopras som vener og knuter med brun goethite og andre jernoksider i den magnesitt-rike saprolitten under en jern- og silikahatt.
Som med alle former for Kalsedon har Krysopras en hardhet på 6-7 på Mohs hardhetsskala og et konkoidalt brudd som flint.
De mest kjente kildene til Krysopras er Indonesia, Queensland, Vestre Australia, Haneti Tanzania, Tyskland, Polen, Russland, Arizona, California og Brasil.
Innskudd i sentrale Tanzania har vært i konstant produksjon siden 1986. Krysoprasen og Ni-silikatmalmavsetningen i Szklary, Nedre Schlesia, Polen, var sannsynligvis den største europeiske krysopraseforekomsten og muligens også den største i verden.

Et veldig likt mineral til Krysopras er krom chalcedoni, der fargen er gitt av krom i stedet for nikkel.

EN SJELDEN SMYKKESTEN
Selv om Krysopras er et høyt verdsatt variant av Kalsedon, sees det sjelden i perle- og smykkemarkedet. Det sees sjelden i kommersielle smykker fordi steiner med jevn farge og kalibrerte størrelser er vanskelige å få i store mengder. Krysopras sees ofte i butikker og på nettsteder som selger designer-, begrenset produksjon eller smykkeartikler i små skala.


NB: SE OPP FOR KALSEDON GRØNN..
Ikke at det er noe galt med Kalsedon grønn, men endel selger Kalsedon Grønn som Krysopras..
Er smykketstenen eller stenen for glatt, for perfekt og ensfarget, og prisen er lav, er det stort sett ikke Krysopras…. Eller så er den helt perfekt…(men da bør prisen være høy…)
Kalsedon Grønn er rimeligere..

SITRON KRYSOPRAS
Ligger i samme brudd som Krysopras, Dunitt, Peridott og Serpentin. Den bør egentlig hete Sitron Magnesitt, da den er Magnesium Karbon, men i mange år har den blitt kalt for Sitron Krysopras. Og i enkelte utgaver ser man begge typene..Disse 2 forskjellige steinene kan ligge millimetre fra hverandre i et brudd..

Tekst er hentet fra Mystica, Wikipedia og faglitteratur