Lotus

Strømmen av energi.. Udødelighet..Symbol på renhet..
Blid og oppløftende blomsterduft

Lotus er en blomstrende vannplante som opprinnelig hørte hjemme i det sørlige Asia. Den har symbolsk betydning i flere kulturer.

Enkelte steder, som i Det gamle Egypt ble den også omtalt som «hellig vannlilje».

Lotusblomst er blomsten til planten lotusrot (Nelumbo nucifera). Den er et viktig symbol i indiske religioner. De mest vanlige fargene er hvit og rosa. I hinduismen og buddhismen er lotusen sentral både som symbol og offergave. Lotusen er et symbol på skaperkraft og begynnelse så vel som et symbol på renhet. I hinduismen sies det at skaperguden Brahma oppstår i en lotusblomst som vokser ut av Vishnus navle.

 Guden Vishnu sitter i lotusstillingen på en Lotusblomst (Nelumbo nucifera).

Ifølge den buddhistiske tradisjonen skal Buddha ha kunnet gå da han ble født, og da han tok sine første skritt vokste det lotusblomster i fotsporene hans. Lotusliljen har sine røtter i gjørme som symboliserer ondskap, mens selve blomsten vokser over vannet og symboliserer opplysning. Derfor tar buddhister alltid av stilken på blomstene før de ofrer dem på et alter til Buddha eller guder.

PLANTEN
Lotusens røtter strekker seg langt ned i mudderet, og bladene ligger rett under overflaten eller så vidt oppe på vannet. Fra stengelen reiser det seg en nydelig blomst, som finnes i flere farger. Blomsten lukker seg helt om natten og åpner seg langsomt mot solen om morgenen. Lotus er blitt dyrket som prydplante i mange land og i mange tusen år.

LOTUS I HINDUISMEN
Nelumbo nucifera er arten av lotus hellig til både hinduer og buddhister. Hinduer ærer det med guddommelighetene Vishnu og Lakshmi ofte portrettert på et rosa lotus i ikonografi. I representasjonen av Vishnu som Padmanabha (Lotus navel), utstedes en lotus fra navlen med Brahma på den. Gudinnen Saraswati er portrettert på en hvit-farget lotus. Lotus er symbolet på det som er guddommelig eller udødelighet i menneskeheten, og er også et symbol på guddommelig fullkommenhet. Lotus er attributet til sol og brann guder. Det symboliserer realiseringen av indre potensial og i tantriske og yogiske tradisjoner symboliserer lotuset potensialet til en person til å utnytte strømmen av energi som beveger seg gjennom chakraene (ofte avbildet som hjul som lotuser) som blomstrer som tusen-opplyste lotus av opplysning på toppen av skallen.Ofte brukt som et eksempel på guddommelig skjønnhet, er Vishnu ofte beskrevet som «Lotus-Eyed One». Dens utfoldende kronblader antyder utvidelsen av sjelen. Veksten i sin rene skjønnhet fra sin opprinnelse gjør det godt åndelig løfte. I hinduistisk ikonografi er andre guddommer, som Ganga og Ganesha, ofte avbildet med lotusblomster som sitt sete.

Lotus telysholder røkelseholder mystica kjøp nær deg butikk hvordan pris
Lotusblomsten brukes i uendelige mange interiørprodukter… Her en telys-og røkelsesholder

LOTUSBLOMST TIL VANNBEHANDLING
Nelumbo nucifera viser høyt potensial for bruk i avløpsvannbehandling som fjerner forurensende stoffer og tungmetaller. Den kan vokse i variable vannforhold og i lavt lysintensitet. Ulike studier viser vellykket bruk av N. nucifera for å motvirke vann eutrofiering. Bladene på den flytende lotus reduserer sollyset på vannet. Dette undertrykker algevekst i N. nucifera akvatiske systemer, og oksygeninnholdet er dermed opptil 20% høyere enn i andre akvatiske plantesystemer. På grunn av intensiv landbrukspraksis er nitrogen og fosforforurensning store problemer i akvatiske systemer. N. nucifera er i stand til å assimilere et høyere fosforinnhold enn vannplanter som for tiden brukes til vannrensing (som vannhyacint). Det assimilerer også nitrogen («denitrifikasjon») og skaper et habitat for bakteriell vekst i vannkroppen. Gjennom rhizofiltrering kan tungmetaller – inkludert arsen, kobber og kadmium – effektivt fjernes fra vannet. Resultatene som observeres er imponerende, og viser 96% kobber og 85% kadmiummetaller fjernet etter en inkubasjonsperiode på syv dager. Akkumuleringen av tungmetaller viser ikke morfologiske symptomer på metalltoksisitet, men rhizomkvaliteten for konsum trenger imidlertid videre studier.

buddha lotus figur statue mystica nettbutikk butikk kjøp nær deg hvor
Buddha sittende på Lotus. Mystica.no

Tekst er hentet fra Mystica, leksikon og Wikipedia