Rhodonitt

Eng: Rhodonite

Stenen for å ta vare på forhold…En følelsesmessig byggestein..
Navnet er hentet fra det greske ordet som betyr «rose rød». (Rhodos betyr roseaktig)

Rhodonitt er en følelsesmessig stein, en som fjerner følelsesmessige sår og arr fra fortiden, og det nærer kjærligheten. Det stimulerer, rydder og aktiverer hjertet. … Rhodonitt hjelper til i tilfeller av emosjonell selvødeleggelse og misbruk. Det oppmuntrer til uselvisk selvelskelse og tilgivelse.

Rhodonitt er kjent som redningssteinen og hjelper deg å helbrede dine relasjoner.

Rhodonitt er en god stein som hjelper deg med å helbrede og balansere kroppen. Når du går gjennom fysisk helbredelse, følelsesmessig balansering, økonomisk gjenoppretting eller sorgutvinning, minner denne steinen deg om at det er viktig å ta deg tid til å gjenopprette etter «kampen». Gjenopprettingstid er nødvendig for å gjenopprette balansen, slik at den ikke resulterer i fremtidig sykdom eller ubalanser.

Rhodonitt i slipt utgave i mystica.no

Rhodonitt er et silikat av mangan og forekommer av og til som en gjennomsiktig til semi-ugjennomsiktig krystaller, men danner vanligvis som kompakte masser i rosa, røde og rosa farger med brun og rød mottling og flekker av svart veining på grunn av oksydasjon av mangan. Det ble en gang utvinnet i den russiske Uralfjellene og er nå funnet i Sverige, Australia, India, Madagaskar, Mexico, Sør-Afrika, Brasil, Canada og USA.
Men Rhodonitt er også funnet i Norge. Rhodonitt som krystall er bl.a. funnet i Sande(Berger)

Rhodonitt har blitt brukt i mange år som en dekorativ stein og til pigment. I jern- og mangangruvene på Pajsberg i nærheten av Filipstad og Långban i Värmland, Sverige, opptrer små, briljante og gjennomsiktige krystaller (pajsbergitt) og klyvemasser. Fowlerite oppstår som store, grove krystaller, noe som ligner rosa feldspar, med franklinitt og sinkmalm i granulær kalkstein på Franklin Furnace i New Jersey. Rhodonitt er den offisielle edelstenen til Commonwealth of Massachusetts.

Her ser man Rhodonitt som armbånd i Mystica

Andre navn for rhodonitt inkluderer «mangan spar» og «manganolitt».

Hvorfor heter den Rhodonitt?
Oftest finner man svaret ved å lete i den latinske oppsettingen: Rhodo betyr rosafarget og itt(eller ite på engelsk) betyr stein. En rosa stein er den helt klart:)

Rhodonitt anses som en sjelden sten da den ikke er funnet mange steder.. Høykvalitets utgaver av Rhodonitt selges for store summer..

Rhodonitt og Rhodocrositt er ganske så likt… Ja, det er de, men Rhodocrositt har en hardhet på 4 og den er vanligvis en lys og levende rosa farge, som utstråler noen hvite ringlignende trekk som er et resultat av dannelsesprosessen.

Det er ikke enkelt å lage slipte utgaver av stenen. Det skyldes ulik hardhet på det sorte og det røde i stenen. Stenen brukes sjeldent til smykker grunnet dette..

Rhodonitt er et mangansilikatmineral som dannes når magma kommer i kontakt med magnesiumrike sedimentære bergarter.
Egenvekten til Rhodonitt er 40% tyngre enn kvarts.

Hardhet: 5,5-6,5

Kjemisk klassifisering: Silikat


Tekst er hentet fra Mystica, faglitteratur på nett og Wikipedia