Bronsitt

Eng: Bronzite

Bronsitt som slipt stein i mystica.no

En skikkelig arbeidsstein i symbolsk form og den affirmerer vilje og mot. Jeg KAN og VIL.
Kan stimulere til positiv energi, økt selvfølelse og selvaksept. Og gi arbeidsglede.
Hjelper med å fremme fred og harmoni, og vil hjelpe veksten av følelser av medfølelse og tilgivelse. I stressende situasjoner hjelper bronsitt til å være rolig og ikke miste humøret. Man klarer å være i nuet. Gunstig å bruke til å beskytte et rom, fordi det har en sterk beskyttende og rensende energi.
Denne steinen kan følge deg i endringer i livet. Være en reminder om hvem du er og hva du står for. Du fikser det meste..
Bronsitt fremmer snillhet. Minner deg om å være høflig og positiv mot alle andre.
Stenen har fått kallenavnet «Stone of courtesy»

Chakra: Rot – Solar Plexus

Bronsitt steinkort følger med når man handler et produkt av Bronsitt i mystica.no

Bronsitt tilhører pyroksen-familien og er hovedsaklig et Jern- og Magnesium Silikat.

Utseende: Brunaktig fibrøs metallisk look.
Hardhet: 5,5-6,5 på Mohs skala
Farge: Hovedsaklig brun, men kan ha grønne og sorte innslag.
Nær beslektet: Baitite/schillerspar,
Bronsitt kan finnes på forskjellige steder rundt om i verden, inkludert Brasil, Østerrike, Finland, India, Norge, Sør-Afrika og USA. Denne metamorfe bergarten opptrer ofte sammen med Granat og Kvarts.
Under høyt press har denne steinen endret mineralsammsetning og opprinnelig var den stort sett Basalt eller Gabbro(magmatisk bergart)

Tekst hentet fra Wikipedia, Mystica.no og faglitteratur.