Rav

Fra tre og dyr til smykkesten.. Stenen som gir statisk elektristet.. Blir glatt av hudkontakt.. Blir matt hvis bare oppbevart/lagret..
Kvae – Kopal – Rav


Eng: Amber

Et insekt har vært uheldig..Et sykt tre har skilt ut kvae og fanget insektet.. Et mellomstadie kalles Copal og etter mange millioner år dannes Rav..(tror forskere.)

HEALING EGENSKAPER
Stenen gir deg fysisk vitalitet til elskov.
Den bringer hell og lykke og kan hjelpe kroppen til å helbrede seg selv.
Chacra: Hara-Krone-Solar plexus
Str: Veldig Liten – ca. 5-9 gram
Disse steinene blir sjelden større enn en ei perle på et armbånd..Så langt fra så stor som vanlige polerte steiner. Disse plukkes stort sett fra stranden og er den reneste Rav-kvalitet man kan få.

Det hjelper manifestasjon, letter stress ved å rydde fobier og frykt, og det er en nydelig varm stein å bære. Det er en kraftig healer som gir den personen som har den en vakker følelse av helse og helbredelse. Rav bidrar til å balansere følelsene, rydde tankene og frigjøre negativ energi.

Link til Rav stein i mystica.no: https://www.mystica.no/products/rav-polert-stein-trommelsten-norsk-nettbutikk

NYTTIG INFORMASJON
I Tyskland kalles Rav for «bernstein», mens grekerne kaller det for «elektron». Årsaken er fordi rav avgir statisk elektrisitet. Besøker du et marked i India, så vil du se at ravsmykker selges under navnet «kerba», mens på engelsk bruker man navnet «amber».

RAV STEIN KRYSTALL AMBER EGENSKAPER BETYDNING HVOR KJØPE BETYR NORSK NETTBUTIKK
Polert ravstein fra mystica.no

Kan plukkes på stranden
Rav utvinnes i egne gruver eller kan hentes opp fra havet. De største gruvene er å finne i Russland. Verdens største ravgruve ligger ved Kaliningrad. Men selv i Libanon, nærmere bestemt i Aftim Acra gruven, finner man en stor samling av rav. Disse inneholder mer enn 700 forskjellige insekter, møll, termitter, mygg og edderkopper. Mer enn tusen forskjellige arter av insekter har man identifisert i rav. Rav fra havet kan bli funnet langs hele den baltiske kyst, men også så langt unna Baltikum som på kysten i Norge, Danmark og Storbritannia.

Rav er fossil harpiks fra nåletreet Pinus Succinisera og som vokste på jorden for mer enn 45 millioner år siden. Fargen er gul og gulbrun, og inneholder gjerne godt bevarte eksemplarer av alt fra insekter til edderkopper. Rav finnes i hovedsak i den baltiske regionen i Europa, men også i Malvasia, Burma, England, Russland, Polen, Sicilia (Itialia), Tyskland, Nord-Amerika og Den dominikanske republikk.

Hvis trykket og temperaturforholdene er riktige, omdannes harpiksen til det halvfossile stoffet kopal, som er en slags herdet kvae. Hvor raskt denne prosessen går, varierer mye, avhengig av forholdene er på stedet. Forskere er ikke enige om når harpiksen offisielt blir til kopal, eller når kopal i sin tur blir til rav. Noen sier at rav må være minst to millioner år gammelt, men det er et tilfeldig anslag.

De fleste norske turister har vel blitt kjent med ravsmykkene på sine reiser i Baltikum, kanskje i sterk konkurranse med weekendturen til polske Gdansk, som også er et sted hvor man finner mye rav. Her heter det imidlertid «gedanite». Rav fra området rundt Gdansk er mykere og lysere enn mye annen ravstein. Rav kan kjøpes i egne smykkebutikker, på lokale markeder og i større suvenirbutikker, nær sagt over hele Polen og Baltikum, og ravsmykker er kanskje den aller vanligste suveniren man har med hjem fra storbybesøk i Gdansk, Tallinn, Vilnius eller Riga.

Rav (C10H16O) er forstenet harpiks (gjerne kvae fra bartrær). For at rav skal dannes, må harpiksen ende i havet og ligge der i minst 30–50 millioner år. Etter denne lange perioden uten oksygen, og under trykk, forandrer plantesaften seg, og oljeinnholdet reduseres slik at ravet dannes. Overgangsformer mellom harpiks og rav kalles «kopal», som er et mer porøst materiale enn rav.

Den eldste kjente forekomsten av rav er 235–231 millioner år gammel, og ble funnet i Østerrike og Bayern. Danmarkss eldste ravfunn er omkring 170 millioner år gammelt.

Rav var (og er) et verdifullt materiale, som kan brukes til å lage smykker og andre pyntegjenstander. Det fineste ravet er det som skylles opp på stranden, siden dette gjerne er renere enn det som graves opp fra jorden, men i motsetning til andre materialer er ofte urent rav mer verdifullt, siden urenhetene ofte består av insekterr eller barnåler (eller deler av slike) som ble innkapslet for millioner av år siden.

Link til rav i mystica.no: https://www.mystica.no/products/rav-polert-stein-trommelsten-norsk-nettbutikk

Ved sliping til smykker varmes ravet opp, slik at det blir mykere. Oppvarmingen kan også forårsake fargeendringer. Kontakt med hud gjør at ravet holder seg blankt, mens det ved lagring blir matt. Materialet har vært brukt i Skandinavia siden steinalderen, spesielt til smykker og spillebrikker. I bronsealderen var rav etterspurt overalt i Europaa, men de eneste funnstedene lå ved Vesterhavet og Østersjøen. Bronsealderrav man har funnet i Hellas, stammer fra Østersjøen, og det samme gjelder langt på vei rav funnet i Italia og på Balkan. I Skandinavia brukte folk bare unntaksvis ravet selv, en sjelden gang som håndtak på en liten syl, eller som pynt på en gjenstand av bronse. Grunnen kan være at det hovedsakelig ble ansett som et byttemiddel for å få tak i bronse.

Rav amber stone stein krystall mystica nettbutikk krystall egenskap betydning kjøpe selge norsk
Rav-kjede

Rav kan brennes, og avgir da en behagelig duft (det er nært beslektet med røkelse. Når man gnir på rav, dannes statisk elektrisitet.

En del av informasjonen er hentet fra Wikipedia og Nettavisen