Mandala

En mandala (Sanskrit मण्डल, maṇḍala – bokstavelig talt «sirkel») er en geometrisk konfigurasjon av symboler. I forskjellige spirituelle tradisjoner kan mandalas brukes for å fokusere utøvere, som et åndelig veiledningsverktøy, for å etablere et hellig rom og som et hjelpemiddel til meditasjon og trans-induksjon. I de østlige religionene hinduisme, buddhisme, jainisme og shintoisme brukes den som et kart som representerer guder, eller spesielt når det gjelder shintoisme, paradiser, kami eller faktiske helligdommer.

Mandala symbolet

I New Age er mandalaen et diagram, et diagram eller et geometrisk mønster som representerer kosmos metafysisk eller symbolsk; et tidsmikrokosmos av universet, men det betydde opprinnelig å representere helhet og en modell for selve organisasjonsstrukturen i livet, et kosmisk diagram som viser forholdet til det uendelige og verden som strekker seg utenfor og innenfor sinn og kropper.

I hinduismen har en grunnleggende mandala, også kalt en yantra, form av en firkant med fire porter som inneholder en sirkel med et midtpunkt. Hver gate er i generell form som en T. Mandalas har ofte radiell balanse.

En yantra ligner en mandala, vanligvis mindre og bruker en mer begrenset fargepalett. Det kan være en to- eller tredimensjonal geometrisk komposisjon som brukes i sadhanas, puja eller meditative ritualer, og kan inkorporere et mantra i utformingen. Det anses å representere guddommens tilholdssted. Hver yantra er unik og kaller guddommen inn i utøverens nærvær gjennom de forseggjorte symboliske geometriske designene. I følge en lærd fungerer «Yantras som avslørende symboler på kosmiske sannheter og som instruksjonsdiagram over det åndelige aspektet av menneskelig erfaring»

mandala lammeullsmatte yogamatte
Lammeullsmatte med Mandala symbolet i mystica.no

Mange lokaliserer yantras som sentrale fokuspunkter for hinduisk tantrisk praksis. Yantras er ikke representasjoner, men er levde, erfaringsmessige, ikke-realiserte realiteter. Som Khanna beskriver:
Til tross for dens kosmiske betydninger er en yantra en virkelighet. På grunn av forholdet som eksisterer i tantrene mellom den ytre verden (makrokosmos) og menneskets indre verden (mikrokosmos), er hvert symbol i en yantra ambivalent resonans i indre – ytre syntese, og er assosiert med den subtile kroppen og aspektene ved menneskelig bevissthet.

Mandala i hverdagen

Mandalas brukes ofte av tantriske buddhister som et hjelpemiddel til meditasjon.

Mandalaen er «en støtte for den mediterende personen», noe som skal gjentatte ganger betraktes til metningspunktet, slik at bildet av mandalaen blir fullstendig internalisert til og med i det minste detalj og deretter kan tilkalles og overveies etter ønske som et tydelig og levende visualisert bilde. Med hver mandala kommer det Tucci kaller «dens tilhørende liturgi … inneholdt i tekster kjent som tantras», som instruerer utøvere om hvordan mandalaen skal tegnes, bygges og visualiseres, og indikerer mantraene som skal resiteres under dens rituelle bruk .

Ved å visualisere «rene land» lærer man å forstå opplevelsen som seg selv, og som opplysningens bolig. Beskyttelsen som vi trenger, i dette synet, er fra våre egne sinn, like mye som fra eksterne forvirringskilder. I mange tantriske mandalas er dette aspektet av separasjon og beskyttelse fra den ytre samsariske verden avbildet av «de fire ytre sirkler: den rensende ilden av visdom, vajra-sirkelen, sirkelen med de åtte gravene, lotus-sirkelen». Ringen av vajras danner et tilkoblet gjerde-lignende arrangement som går rundt omkretsen av den ytre mandala-sirkelen.

Som en meditasjon om impermanens (en sentral undervisning i buddhismen), etter dager eller uker med å skape det intrikate mønsteret av en sandmandala, børstes sanden sammen til en haug og søles ut i en kropp med rennende vann for å spre mandalaens velsignelser. .

Mandala i Mayakulturen
En av flere paralleller mellom østlige og mesoamerikanske kulturer, den mayaske sivilisasjonen hadde en tendens til å presentere kalendere i en form som ligner en mandala. Det ligner i form og funksjon som Kalachakra (Wheel of Time) sandmalerier av tibetanske buddhister. Tzolk’in-hjulet har 260 segmenter, overraskende fordi mayaene anerkjente at kalenderåret er 365 dager langt. Inkluderingen av det spesifikke tallet 260 kan imidlertid forholde seg til 26 000 års syklus for jevnaldenes forgang. I så fall skulle dette indikere en bemerkelsesverdig bevissthet om disse store tidssyklusene fra denne kulturen. Til syvende og sist ble symbolet sannsynligvis brukt til rituelle formål, og for å måle intervallet med et antall 9-måneders intervaller som graviditet, dyrkingstiden for noen avlinger, og ritualer som ble utført på 260 dagers mellomrom hvert år, for eksempel , vår og høst.

Aztek kalender
Aztek kalender i mystica.no

Sun Stone fra den aztekiske sivilisasjonen ble en gang antatt å være deres ekvivalent med en tolkolk-kalender, men antas nå å være en seremoniell fremstilling av hele universet sett av den aztekiske religiøse klassen, på noen måter som ligner «mandala.»

De tidligste tolkningene av steinen forholder seg til bruken som en kalender. I 1792, to år etter at steinen ble avdekket, skrev den meksikanske antropologen Antonio de León y Gama en avhandling om den aztekiske kalenderen og brukte steinen som basis. Noen av sirklene med glyfer er glyfer for månedene i måneden. De fire symbolene som er inkludert i Ollin-glyfen representerer de fire tidligere solene som Mexica mente jorden hadde gått gjennom.

Mandala i Kristendommen
Former som er stemningsfulle av mandalaer er utbredt i kristendommen: det keltiske korset; rosenkransen; glorie; aureolen; oculi; tornekronen; rose vinduer; det rosenrøde korset; og dromenon på gulvet i Chartres katedral. Dromenonet representerer en reise fra den ytre verden til det indre hellige sentrum der det guddommelige finnes.

Kosmati-fortauene, inkludert det i Westminster Abbey, er geometriske mandalalignende mosaikkdesign fra det 13. århundre Italia. Det store fortauet i Westminster Abbey antas å legemliggjøre guddommelige og kosmiske geometrier som sete for trolldom for monarkene i England.

Tilsvarende kan mange av Illuminationene av Hildegard von Bingen brukes som mandalas, så vel som mange av bildene av esoterisk kristendom, som i kristen hermetisisme, kristen alkymi og rosikrucianisme.

Alchemist, matematiker og astrolog John Dee utviklet et geometrisk symbol som han kalte Sigillum Dei ‘Guds segl’ og manifesterte en universell geometrisk orden som inkorporerte navnene på erkeenglene, avledet fra tidligere former av clavicula salomonis eller nøkkelen til Salomo.

Yogatopp fra Spirit of OM med Mandala mønster
Yogatopp med Mandala mønster

Sitat fra Jung:
«Jeg tegnet hver morgen i en notisbok en liten sirkulær tegning, … som så ut til å samsvare med min indre situasjon den gangen. … Bare gradvis oppdaget jeg hva mandalaen egentlig er: … Selvet, personlighetenes helhet, som om alt går bra er harmonisk.» Carl Jung
Jung anerkjente at trangen til å lage mandalas dukker opp i øyeblikk med intens personlig vekst. Dets utseende indikerer at en dyptgående balanseringsprosess pågår i psyken. Resultatet av prosessen er en mer sammensatt og bedre integrert personlighet.

Tekst hentet fra faglitteratur og mystica.no