Fluoritt

Eng: Fluorite (fluospar)

Trolig det mest fargerike mineralet av alle..

Hardhet: 4 av 10 (Diamant har 10)
Er for myk til å kalles edelsten..
Feilfri og Klar Fluoritt brukes i mikroskop og teleskop
Effektiv mot data og elektromagnetisk stråling

Slipt Regnbue Fluoritt i mystica.no


METAFYSISKE EGENSKAPER FOR FLUORITT GENERELT

«De fleste som har kjøpt og bruker fluoritt, har rapportert klarere tenkning, bedre mental klarhet og forbedret konsentrasjon etter bruk.»

Basert på sitt navn, synes fluoritt også å fjerne urenheter, bringe dem til overflaten og sørge for balanse og harmoni. Mange liker å bruke fluoritt for å fjerne negativ energi og absorbere negative energier i hjemmet eller arbeidsmiljøet. Fluoritt forsterker den positive energien rundt deg, og derfor er det en flott krystall når den brukes med bekreftelser.

FLUORITT GRØNN
Kan fjerne roms negative energi og omdanne den til universal lys og kjærlighet.
Kan være god for: Mave – fordøyelsesproblemer og ved halsbrann.
Chakra: Hjerte

FLUORITT LAVENDEL
Fluoritt kan brukes som en meditasjonstein for å hjelpe kroppen til å strømme og øke konsentrasjonen. Fluoritt er en svært beskyttende og stabiliserende stein, nyttig for jording og harmonisering av åndelig energi.

FLUORITT LILLA
Lilla Fluoritt er en beskyttelsesstein, blir mer beskyttende jo lenger den brukes, og er en ideell «Dream Crystal», som forsvarer en fra onde ånder og dårlige drømmer. Det utstråler en fantastisk energi gjennom hele kroppen som lindrer stress, åndelig ubehag og fysiske blokkeringer.

FLUORITT REGNBUE
Sies å skape forbindelse mellom den fysiske vekst og den spirituelle vekst. Kan hjelpe ved å samle tankene og gi overblikk. Kan styrke og øke kreativitet. Kan gi mot og rasjonalitet, og hjelpe oss med å utrykke det. Ulike grunnstoffer skaper det fantastiske regnbuemønsteret.
Chakra: Alle Nøkkelord: Spiritualitet, kreativitet

FLUORITT GUL
Symboliserer visdom, forståelse og individualitet, og kan gjøre det lettere å sette egne grenser. Kan beskytte mot andres projeksjoner, og gjøre deg bevisst dine egne. Kan motvirke nervøsitet etter stressede situasjoner. Kan forsterke kreativitet, og hjelpe ved utvikling av psykiske evner. Sies at den kan gir mer viljestyrke, handlekraft og gjennomslag.
Chakra: Solar p.  N. ord: projeksjon, sannhet, renser

Fluoritt Grønn som generator

Litt Geologi
Fluoritt (også kalt fluorspar) er mineralformen av kalsiumfluorid, CaF2. Den tilhører halogenidmineralene. Den krystalliserer i isometrisk kubisk vane, selv om oktaediske og mer komplekse isometriske former ikke er uvanlige. Mohs-skalaen av mineralhardhet, basert på riperhårdhetssammenligning, definerer verdi 4 som fluoritt.
Fluoritt er et fargerikt mineral, både i synlig og ultrafiolett lys, og steinen har ornamental og lapidary bruk. Industrielt brukes fluoritt som en fluss for smelting, og i produksjon av visse briller og emaljer. De reneste kvaliteter av fluoritt er en kilde til fluor for fremstilling av flussyre, som er den mellomliggende kilden til de fleste fluorholdige finkjemikalier. Optisk klar gjennomsiktige fluorittlinser har lav dispersjon, slik at linser laget av det viser mindre kromatisk avvik, noe som gjør dem verdifulle i mikroskoper og teleskoper. Fluorittoptikk er også anvendelig i de ultrafiolette og mid-infrarøde områdene, hvor konvensjonelle briller er for absorberende til bruk.

Stenen opptrer spesielt i ganger og sprekker i Granitter. Stenen er kubisk og kan lett spaltes i fire retninger.

HISTORIE
Ordet fluoritt er avledet fra det latinske verbet fluere, noe som betyr å flyte. Mineralet brukes som en flux i jernsmelting for å redusere slaggens viskositet. Begrepet flux kommer fra det latinske adjektivet fluxus, som betyr flytende, løs, slakk. Mineralfluoritt ble opprinnelig kalt fluorospar og ble først diskutert på trykk i et 1530-arbeid Bermannvs sive de re metallica dialog av Georgius Agricola, som et mineral som er kjent for dets brukervennlighet som en flux.
I 1852 ga fluoritt sitt navn til fenomenet fluorescens, som er fremtredende i fluoritter fra bestemte steder, på grunn av visse urenheter i krystallet. Fluoritt ga også navnet til dets konstitutive element fluor.
For tiden er ordet «fluorspar» mest brukt for fluoritt som industriell og kjemisk vare, mens «fluoritt» brukes mineralogisk og i de fleste andre sammenhenger.

FARGE
Fluoritt er allokromatisk, noe som betyr at det kan være tonet med elementære urenheter. Fluoritt kommer i et bredt spekter av farger og har følgelig blitt kalt «det mest fargerike mineral i verden». Hver regnbuefarge i forskjellige nyanser er representert av fluorittprøver, sammen med hvite, svarte og klare krystaller. De vanligste fargene er lilla, blå, grønn, gul eller fargeløs. Mindre vanlige er rosa, rød, hvit, brun og svart. Fargezonering eller banding er vanligvis til stede. Fluorittets farge bestemmes av faktorer som inkluderer urenheter, eksponering for stråling og fravær eller hulrom av fargesentrene.

FLUORESCENS
I mange tilfeller viser mineralet fluorecens, dvs. det utsender synlig lys av forskjellig farge ved bestråling med ultrafiolett lys. Også forsforecens kan forekomme, slik at lysutsendelsen fortsetter i kortere eller lengre tid etter at bestrålingen er opphørt.
Stenen viser også lysutsendelse ved svak oppvarming.

Funnsteder
Det er funnet Fluoritt mange steder i verden, men Sør-Afrika, Kina, Canada og Mexico har de største forekomstene.

Finnes den i Norge?
Fluoritt er også funnet i Norge. Bl.a. Kongsberg, Konnerud, Tysfjord og Bandak i Telemark.

Fluoritt Gul som råstein i mystica

Den aller største Fluorittstenen som er funnet noensinne er 2,12 m og veier 16 tonn.

Tekst er hentet fra Mystica, faglitteratur og Wikipedia