Utvidet åpningstid 26.03

Tirsdag før påske har vi åpent fra 1000 til 1700.
Vanlig åpningstid hos oss er 1000-1400 tirsdag til fredag.