Nytt telefon-nummer til Sagamesser

Vi anbefaler alle å bruke e-mail eller SMS da «trykket» er stort, men vi vil prøve å svare eller ringe tilbake så snart vi kan. Ring innenfor vår kontortid som er 0900-1400.

NYTT NUMMER ER 98 89 54 49
E-mail: messe@sagamesser.no
SMS: 98 89 54 49