Uekte eller Ekte stein – Vi hjelper deg

JASPIS LANDSKAP
Denne steinen er ikke så dyr da den finnes mange steder i verden.
Er du usikker på om du har en ekte stein eller falsk, prøv å skjære
en ripe i den. Får den ikke ripe, øker sjansen betraktelig for at den er ekte.
Kan du se igjennom steinen? Hvis ja, da er den falsk.