Steiner/krystaller

Her vil vi komme med en stor oversikt på alle steiner/krystaller som vi selger i www.mystica.no


Agat
Kan styrke selvrespekt, virke beskyttende og gi styrke.
Kan gi mot og handlekraft til å overvinne usikkerhet. Er en ønskesten , kan stimulere spådommer og gi lykke.
Kan gi styrke og beskyttelse på reiser. Kan gi avslappelse og øke nytelsen, løse opp blokkeringer og spenninger.
Nøkkelord: selvrespekt, beskyttelse, avslappende
https://www.mystica.no/products/agat

 

 

 

 

 


Agat, Aprikos
Kan gi styrke, mot og tålmodighet. Kan styrke vår ansvarsfølelse og gi forståelse for våre egne handlinger. Hjelper til ved å virkeliggjøre vår personlighet og kan forsterke de handlinger som danner vår personlighet.
Chakra: Hara
https://www.mystica.no/products/agat-aprikos

 

 

 

 

 


Agat, Blonde – Blondeagat
Kan styrke selvbildet og selvverd, berolige, rense, gi trygghet og overblikk. Kan hjelpe med å skille det vesentlige fra det uvesentlige. Kan beskytte mot hissighet, styrke oppmerksomheten og bidra til å ta veloverveide avgjørelser. Bidrar til å vise hvem du er.
Chakra: Hals/solar p. N.ord: Selvverd, trygghet, ro
https://www.mystica.no/products/agat-blonde


 

 

 

 


AGAT, BLUE STORM
Stenen kan styrke vårt fokus i hverdagen. Den kan hjelpe oss til å ta de rette valgene i livet, selv om de går mot alle odds. Den kan hjelpe deg under mekling.
Chacra: Hals
https://www.mystica.no/products/agat-blue-storm

 

 

 

 

 


Agat, Botswana – Botswana agat

En lykkesten som kan styrke selvverd, øke selvtillit, dempe uro og bringe uventet glede. Kan virke samlende og avklarende, og bidra til at man blir mer verdsatt av andre. Kan øke kreativiteten, dempe et heftig temperament, gjenopprette ubalanser, løse opp blokkeringer og fjerne seksuell skyldfølelse.
https://www.mystica.no/products/agat-botswana

 

 

 

 

 


Agat, Bånd

Kan virke beskyttende og gi styrke.
Balanse i Yin Yang-energiene. Kan stabilisere auraen og ha en rensende effekt.

Chakra: Hjerte-Hals
https://www.mystica.no/products/agat-band

 

 

 

 

 


 


AGAT, DENDRIT
Stenen kan hjelpe deg til et lettere liv, så du kan nyte
hvert øyeblikk. Den kan hjelpe ved ryggproblemer og uro.
https://www.mystica.no/products/agat-dendrit

 

 

 

 


AGAT, FANCY – Fancyagat
Agate fancy er både jordende og åndelig, og sies å virkeliggjøre åndelige opplevelser i vår hverdag. Stimulerer mentale funksjoner, bringer klarhet, stabilitet og motvirker bekymringer. Bringer kjærlighet og overvinner negativitet, motvirker stress og negative drømmer, og beskytter oss mot farer.
Chakra: Flere N.ord: klarhet, stabilitet, åndelighet
https://www.mystica.no/products/agat-fancy

 

 

 

 

 


AGAT, GRÅ – grå agat
En grå agat er en beskyttende stein, som beskytter mot stress, mareritt og farer. Sies å bringe velstand, beskytte mot ulykker og lærer oss å skille mellom ekte og falske venner. Gir ro, og får oss til å innse når vi tenger hvile, når vi må stoppe, og når vi må ta tak.
Chakra: Flere. Nøkkelord: Beskytte, ro, skjelne
https://www.mystica.no/products/agat-gra

 

 

 

 


AGAT, GRØNN
En sten som kan være god ved bearbeiding av sorg og smerte. Kan Gi selvtillit og hjelper med å se kjærligheten. Skal kunne stimulere den analytiske sans og fremme presisjon. Kan vekke ditt medfødte talent, og stimulerer oppfattelsesevnen i enhver situasjon.
Chakra: Hjerte Nøkkelord: Selvtillit, oppfattelse
https://www.mystica.no/products/agat-gronn

 

 

 

 

 


AGAT, GUL
Symboliserer styrke og harmonisering av hjertet. Kan gi balanse, vitalitet og glede. Sies å bringe velstand. Kan virke styrkende, beskyttende og støttende.
Symboliserer lykke, vennskap og velstand.
Chakra: Solar p.
https://www.mystica.no/products/agat-gul


 

 

 

 

 


AGAT, HVIT– Hvit agat
Kan hjelpe med å finne din indre kjerne og din egen sannhet, og til å være som du er. En sten for de som tør og leve selv og ikke ønsker å leve gjennom andre. En sterkt individuell sten, for å finne sin egen plass i universet. Kan gir fred, godhet og sikkerhet.
Chakra: Krone
Nøkkelord: Fokus, selvstendighet
https://www.mystica.no/products/agat-hvit


AGAT, KAMEL – Kamelagat
En jordingsstein, harmoniserer yin og yang energiene. Energiene virker sakte men har stor styrke. Nyttig hjelper for å finne skjulte sannheter, og motvirker følelsesmessige traumer. Stabiliserer og bidrar til fysisk, intellektuell og følelsesmessig balanse.
Chakra: Rot Nøkkelord: harmoni, jording, balanse
https://www.mystica.no/products/agat-kamel

 


 

 

 

 

 


AGAT, LILLA – Lilla agat
Kan skape forandring og hjelpe til med å elske seg selv. Hjelper ved å skille det vesentlig fra det uvesentlige, og hva som virkelig har verdi. Kan redusere sårbarhet, øker sensitiviteten, gir dypere innsikt og stimulerer innlevelsesevnen.
Chakra: panne Nøkkelord: Fullgjørelse
https://www.mystica.no/products/agat-lilla

 

 

 

 


AGAT, MOS – Mosagat
Kan stimulere vilje og vitalitet, og styrker selvtillit og selvaksept. Kan gi mot, veltalenhet, trygghet, velvære og en god jordforbindelse. Kan bidra til et liv i balanse, og mot til å komme videre. Kan gi overskudd og styrke personlige karaktertrekk, og styrke selvbildet.
Chakra: Hjerte Nøkkelord: Balanse og vitalitet
https://www.mystica.no/products/agat-mos

 

 

 

 


AGAT, MOS RØD
Stenen kan hjelpe deg i konflikter slik at du lettere kan forstå andres meninger.
Skal du i forhandlinger – ta stenen med deg. Den kan kanskje hjelpe deg.
Den kan hjelpe til så det blir gode løsninger for alle parter.
Chacra: Rot
https://www.mystica.no/products/agat-mos-rod

 

 

 

 


AGAT, CRAZY LACE
Steinen kan oppnå en meget høyt psykisk nivå.
Kan være til hjelp for lavt biorytme. Kan bringe balanse, ro i den psykiske energi.
Chakra: Rot-Hjerte


AGAT, ROSA
En blid sten som gir kjærlighet til seg selv, og kan øke selvrespekten. Kan være god for de som stiller store krav til seg selv, og vekker dine medfødte talenter. Kan gir styrke, og stimulere analytisk sans og presisjon.
Chakra: hjerte Nøkkelord: Selvrespekt
https://www.mystica.no/products/agat-rosa

 

 

 

 


AGAT, RØD – Rød agat
Stenen sies å bringe lykke, hell og rikdom. Kan hjelpe til ved bearbeiding av fortvilelse og nedstemthet. Stimulerer egen verdighet, og øker selvtilfredsheten. Tillater oss å le av oss selv, og forsterker evnen til å elske seg selv.
Chakra: hara Nøkkelord: Verdighet, mot nedstemthet.


AGAT, SLANGESKINN
Stenen sies å gi smidighet, tillit og tro. Brukes for å få fram kundalinikraften. Kan gi styrke når man har mye jobb å gjøre. Kan bringe lys og glede til det indre følelsesliv.
Chakra: Rot, hjerne, hara
https://www.mystica.no/products/agat-slangeskinn

 

 

 

 


AGAT, STJERNE – Stjerneagat
Skaper balanse mellom den fysiske og psykiske kropp. Gjør bevisstheten mer sentrert og fokusert, og bidrar til å samle tankene. Hjelper til med å beholde energi og overskudd der det hører hjemme hos oss selv. Får deg til å være deg selv på alle plan.
Chakra: mange Nøkkelord: Sentrering og balanse
https://www.mystica.no/products/agat-stjerne

 

 

 

 


AGAT, TRE
Denne flotte steinen kan gi økt tempo og mulighet for å oppnå rikdom. «Jeg er i likevekt med meg selv og naturen». Kan virke mot uttørring.
Chakra: Hjerte-krone
https://www.mystica.no/products/agat-tre

 

 

 

 

 


AGAT, TURITELLA
Sies å utrette alt og har ubegrenset av muligheter. Virker beskyttende når man arbeider med åndelig utvikling, og forbinder det åndelig med jording. Hjelper til ved å lette overgangen til noe nytt. Gir mot til forandring, og forteller at det er viktig å være tilstede i vår fysiske kropp. Energi sirkulasjon.
Chakra: Rot Nøkkelord: Muligheter, ånd og jording
https://www.mystica.no/products/agat-turitella

 

 

 

 

 


AMASONITT
Kan dempe voldsomme følelser, bekymringer, frykt, irritasjon og negative energier. «Når jeg viser hvem jeg er, fylles jeg med mot».
Chakra: Hjerte
https://www.mystica.no/products/amazonitt


 

 

 

 


 

AMASONITT, ROSA
En som sies å skape harmoni i livet og som kan hjelpe til med å gi orden i kaos. Kan gi muligheter for perfeksjonisme og skal lære oss å forstå dobbelthet. Forsterker og viser oss at kjærligheten er ren og universell. Løser opp blokkeringer.
Chakra: Hjerte
https://www.mystica.no/products/amasonitt-rosa

 

 

 

 


AMEGREEN
En emosjonell sten som kan skape en kjærlig medfølelse. Den sies å kunne stimulere synske evner og styrke din viljestyrke.
Chakra: Solar plexus
https://www.mystica.no/products/amegreen

 

 

 

 


AMETRIN
En blanding av ametyst og citrin. Ny begynnelse, og stimulerer evnen å omsette erfaringer konstruktivt. Gir deg styrke i kraft av din viten. Fjerner utrygghet og hjelper med å gå rett vei. Virker balanserende, øker selvaksepten, og støtter ved forandringer. Fremmer hjelp fra åndelige veiledere, og likevekt
Chakra: panne Nøkkelord: kvantesprang, ny start
https://www.mystica.no/products/ametrin

 

 

 

 


AMETYST
En varm og elskelig stein. Fra gamle kilder hevdes det at stenen kan være god ved søvnproblemer, mavepine, migrene, feber og mareritt. Kan virke avstressende.
Chakra: Pineal-Krone
https://www.mystica.no/products/ametyst

 

 

 

 


AMETYST, BÅND – Båndametyst
Kan hjelpe sjelevenner med å finne sammen og å forstå hverandre. Sies å kunne stimulere drømmer og åndelig kontakt.
Sies å ha samme egenskaper som ametyst: Den kan rense, berolige, beskytte, åndelig kraft og utvikling, klarhet i drømmer, tillit, tro, klarhet, edruelighet og dempe stress.
Chakra: Panne/krone N.ord: Sjelevenn, åndelighet
https://www.mystica.no/products/ametyst-band


AMMONITT
Ammonitter er gruppe av avdøde blekksprut. Levde for 100-200 millioner år siden.
Kan styrke forbindelsen mellom den fysiske og åndelige kropp.
Chakra: 1 og 4
https://www.mystica.no/products/ammonitter

 

 

 

 

 


ANGELIT – Englestein
Hevdes å gi fred & ro i sinn. Kan gi interesse og forståelse for astrologi & matematikk.
Chakra: Hals – Hjerte
https://www.mystica.no/products/angelit-englestein

 

 

 

 

 


APASJETÅRE
Kan hjelpe til å se bedre i mørket og kan løse gammel sorg, bringer tilgivelse. Hevdes å være en god kommunikasjon- og kanaliseringsstein.
Chakra: Alle
https://www.mystica.no/products/apasjetare

 

 

 

 


APATITT, BLÅ
Kan hjelpe mot angst. Kan gi en meget tørr hals under en meditasjon.
Hevdes å gi tilgivelse. Kan lindre halsbrann-
Chakra: Alle
https://www.mystica.no/products/apatitt-bla

 

 

 

 

 


ARAGONITT, BRUN
En sten som symboliserer skarpsindighet og trygghet og kan gi en fin balanse mellom følelser og intellekt. Energiene kan virke harmoniserende og være en god hjelper for å kontrollere og balansere følelser. Kan avstemme våre ytterpoler og dempe nervøsitet.
Chakra: Flere
https://www.mystica.no/products/aragonitt-brun

 

 

 

 

 


ARAGONITT, KALSITT/ Aragonitt stripet
En sten som sies å være pålitelig og som kan øke vår prakiske sans. En sten for fredelighet.
Chakra: Hara, Solar p.
https://www.mystica.no/products/aragonitt-kalsitt

 

 

 

 

 


 

ARAGONITT, GUL – Gul Aragonitt
Symboliserer sentrering, tålmodighet og skal fremme en indre forelskelse. Avbalanserer kroppen, og skaper ro og hvile i ditt indre. Sies å gi disiplin og utholdenhet i dagligdagse aktiviteter. Lærer deg å elske deg selv, som er en forutsetning for å elske andre. Gir trygghet under ansvar.
Chakra: Solar p. Nøkkelord: Tålmodighet, indre ro
https://www.mystica.no/products/argonitt-gul

 

 

 

 


 

ARTINOLITE – Heksefinger
Stenen kan hjelpe deg til bedre konsentrasjon. Den kan hjelpe deg når du skal lære deg noe nytt.
Stenen hevdes å være beskyttende og gi økt energi.
Chacra: Rot-Harra
https://www.mystica.no/products/artinolite

 

 

 

 


ASTROPYLLIT
Hevdes å finne glemte krefter og styrke. Kan vise oss når en dør lukkes, åpnes en ny.
Chakra: Krone – Rot
https://www.mystica.no/products/astropyllit

 

 

 

 


ATLANTASITT
Hevdes å gi en befriende fred i de hjemlige områder.
Kan hjelpe deg til å tenke kjærlighet og snakke klokt.
Sies at den gir økt oppmerksomhet og overvåkenhet når det kommer til det følelsesmessige.
Chakra: Hjerte
https://www.mystica.no/products/atlantasitt

 

 

 

 

 


AVENTURIN GRØNN

Kan gi hell i både kjærlighet, arbeide og pengesaker.
Det hevde at den gir balanse i den mannlige og den kvinnelige energien.
Chakra: Hjerte
https://www.mystica.no/products/aventurin-gronn

 

 

 

 

 


AVENTURIN GUL

Kan forminske vrede og surmuleri. I følge gamle skrifter kunne stenen bli brukt mot sultfornemmelse, stress, problemer med milt, lever og bukspyttkjertel.
https://www.mystica.no/products/aventurin-gul

 

 

 

 


AVENTURIN ORANSJE

Virker vitaliserende og oppmuntrende, og gir en motiverende energi som stimulerer deg i din videre vandring i livet. Reduserer sinne og surhet. Gir en balansere fleksibilitet, i forhold til fysiske, intellektuelle og følelsesmessige utfordringer. Motvirker stress
Chakra: Hara. Nøkkelord: Vitalitet, balanse, ro
https://www.mystica.no/products/aventurin-fersken

 

 

 

 


AVENTURIN ROSA

Stenen kan gi deg pågangsmot og lette balansen og likevekten mellom det følelsesmessige, det fysiske og det åndelige.

Chacra: Hjerte
https://www.mystica.no/products/aventurin-rosa


AVENTURIN RØD

Virker vitaliserende, motiverende, entusiastisk og oppmuntrende. Gir en oppløftende energi som harmonerer kropp og sinn. Gir fysisk, intellektuell og følelsesmessig fleksibilitet. Demper sinne og surhet. Åpner opp eget hjerte og fremmer ny kjærlighet.
Chakra: Hara/Solar p. N. ord: Motivasjon, vitalitet
https://www.mystica.no/products/aventurin-red2

 

 

 

 


BERGKRYSTALL
Bergkrystall kan forsterke både energi og tankevirksomheten. Bringer stjernens energi inn i sjelen. Kan gir deg mulighet for å utnytte dine talenter. Kan virke anvendbar ved kretsløp, forstyrrelse, mot svimmelhet, brannsår og smerter.
Kan brukes til å omdanne tanker til lyd. Kan gjøre det lettere å motta informasjon, fra både lærer, healer og andre. Kan styrke følelsesmessig balanse, intuisjon og er en lysbærer. Kan gi beskyttelse. God meditasjonsstein.
Chakra: Alle
https://www.mystica.no/products/bergkrystall

 

 

 

 


BERYLL AQUAMARINE

Den kan bedre din sikkerhet og gi deg mot. Den kan oppmuntre
deg til å «alltid være beredt». Sies og gi gi emosjonell og
intellektuell stabilitet og øke din kobling til
ditt høyere jeg. Kan gi din aura beskyttende skjold.

Chacra: Hals og krone
https://www.mystica.no/products/beryll-aquamarin

 

 

 

 

 


BRONSITT/BRONZITT
Kan stimulere til positiv energi og gi arbeidsglede.
Kan påvirke hørselen og styrke jordforbindelsen.
https://www.mystica.no/products/bronzitt

 

 

 

 

 


BUDDSTONE/budstone/Africa jade/Prasem
Kan hjelpe til å nå egne mål. Sies og øke vurderingsevnen og finne egne løsninger.
God meditasjonsstein. En sten som åpner og arbeider med hjertechakra. Kan omformer negativ energi til positiv energi.
Chakra: Hjerte
https://www.mystica.no/products/buddstone

 

 

 

 

 


CALCEDRONROSE

Stenen kan øke livsgleden og gi deg bedre ansvarsevne.
Chakra: Tredje øye-krone

https://www.mystica.no/products/calcedronrose

 

 

 

 


CALSEDON BLÅ

https://www.mystica.no/products/calsedon-bla

 

 

 

 

 


CELESTIN
https://www.mystica.no/products/celestin

 

 

 

 

 


CELESTIT

Er en historieforteller.
Kan stå for lykke.
Sies og gi håp når fortvilelsen er størst.
Chakra: Hals-krone
https://www.mystica.no/products/celestit

 

 

 

 

 


Chiastolit-Slangeøye

Kan hjelpe med å få fotfeste i situasjoner med mye fornyelse og forandring.
Kan hjelpe mot selvundertrykkelse.
Når jeg erkjenner hvem jeg er vil veien fremover være åpen.
https://www.mystica.no/products/chiastolit

 

 

 

 

 


CHRYSOCOLLA, SHATUKITT
Denne anses å være en meget god spirituell stein.
Brukes ved kanalisering.
Kan øker de astrologiske evner.
Hevdes å gi indre styrke og mot.
Kan styrke hukommelsen.
https://www.mystica.no/products/chrysochollashatukitt

 

 

 

 

 


Chrysophras/Krysopras

Kan virke beroligende.
Kan l ære deg å akseptere og forstå de livsoppgaver du gjenomlever.
Kan hjelpe deg med å treffe et valg.

Chakra:Hjerte
https://www.mystica.no/products/chrysophras

 

 

 

 


CHYTA

Stenen kan virke beskyttende.
Den kan minske ditt sinne og dempe stridslysten.
Den kan være god til meditasjon.
https://www.mystica.no/products/chyta

 

 

 

 

 


 

CITRIN
Kan gi selvkontroll og hjelpe mot mareritt, urolig mave og eksamensnerver.
Chakra: Solar plexus-krone
https://www.mystica.no/products/citrin

 

 

 

 

 


CITRIN BRENT
Citrin
Kan gi selvkontroll og hjelpe mot mareritt, urolig mave og eksamensnerver.
Chakra: Solar plexus-krone
https://www.mystica.no/products/citrin-brent

 

 

 

 

 


CORDIERITT (IOLITT)

Stenen kan gi deg styrke, autoritet og trygghet.
Den kan hjelpe deg til å nå spirituelle mål.
https://www.mystica.no/products/cordieritt

 

 

 

 


Cyanite Svart m/Rubin

Renhet. Cyanite behøver aldri og bli renset. Kan gi ro og mildhet.
Kan fjerne sinne og frustrasjon. Hevdes at den ikke mottar negativ energi og har ubegrenset anvendelse.
Det hevdes den anses som kontrollsteinen.
https://www.mystica.no/products/cyanite-svart-mrubinDALMATINER

Kan hjelpe til å bearbeide fortiden. Hevdes å gi kontakt med egen kraft og hjelpe også bruke denne positivt. Kan øke gleden og samarbeidsviljen.
https://www.mystica.no/products/dalmatiner

 

 

 

 


DIOPSID

Stenen kan være en god hjelper for matematiske og analytiske oppgaver.
Den kan hjelpe oss med å forstå våre følelser.
https://www.mystica.no/products/diopsid

 

 

 

 


DOLOMITT

Kan styrke femininitet og hjelpe å sette ord på tankene.
https://www.mystica.no/products/dolomitt

 

 

 

 


DRAGONSTONE

En god jordingssten. Kan være god til å bistå i kommunikasjon
med andre og hjelpe til for å bli hørt og forstått.
Chakra: Rot-Solar Plexus
https://www.mystica.no/products/dragonstone

 

 

 

 


DUMORTIERIT
Kan brukes ved spenninger.
Kan være god ved øye-hals-ørelidelser.
Chakra: Rot-Hals
https://www.mystica.no/products/dumortieit

 

 

 

 

 


ELDARITT

Flott og unik stein som er polert/tromla.
https://www.mystica.no/products/eldaritt

 

 

 

 


 

FALKØYE

Symboliserer overblikk, iaktagelse og klar tankegang. Kan øke evnen til å se bak tingenes tilstand, og gjennomskue hvordan ting virkelig er. Kan øke fokus for både å kunne følge og nå mål. Kan redusere nervøsitet og angst, og får deg til å gjøre de forandringer som du ser. Ønsker kan bli virkelige

Chakra: Rot/krone Nøkkelord: Overblikk, klarhet

https://www.mystica.no/products/falkoye

 

 

 

 


Fluorit Regnbue

Kan gi en umiddelbar erkjennelse og en hjelp til å kunne uttrykke seg rasjonelt.
Kan skape Forbindelse mellom den fysiske og spirituelle vekst.

Chakra: Alle
https://www.mystica.no/products/fluorit-regnbue

 

 

 

 

 


FLUORITT GRØNN

Kan fjerne roms negative energi og omdanne den til universal lys og kjærlighet.
Kan være god for: Mave – fordøyelsesproblemer og ved halsbrann.

Chakra: Hjerte
https://www.mystica.no/products/fluoritt-gronn

 

 

 

 


Fluoritt Gul – Gul Fluoritt

Symboliserer visdom, forståelse og individualitet, og kan gjøre det lettere å sette egne grenser. Kan beskytte mot andres projeksjoner, og gjøre deg bevisst dine egne. Kan motvirke nervøsitet etter stressede situasjoner. Kan forsterke kreativitet, og hjelpe ved utvikling av psykiske evner. Sies at den kan gir mer viljestyrke, handlekraft og gjennomslag.
Chakra: Solar p. N. ord: projeksjon, sannhet, renser
https://www.mystica.no/products/fluoritt-gul

 

 

 

 

 


FLUORITT LILLA

https://www.mystica.no/products/fluoritt-lilla

 

 

 

 

 


FLUORITT MIX

https://www.mystica.no/products/fluoritt-mix

 

 

 

 

 


Forsteinet tre
Sies å gi ro, styrke og jording, og gir tid til frihet og ettertanke. Gir overblikk og overskudd, og roer ned irritasjoner. Er generelt styrkende på de fleste livsområder. En sten for håp og tro, og er egnet for den som ikke frykter sannheten. Sentrer og samler tanker, finn egen kraft og stimulerer konsentrasjonen.
Chakra: Rot Nøkkelord: egen kraft, jording, sannhet
https://www.mystica.no/products/forsteinet-tre

 

 

 

 

 


FUCHSITT m/rubin

Den kan ekspandere ditt medvitende og formidle en følelse av nytt liv, nye ideer og øke motivasjonen. Kan oppmuntre deg til å søke i «grunnstammen» din – for å søke forklaring og for å finne tilbake til rett spor.
Chacra: Hjerte & krone
https://www.mystica.no/products/fuschit-mrubin

 

 

 

 


FUCKSITT
https://www.mystica.no/products/fucksitt

 

 

 

 


GRANAT
Flott og «kraftig» stein som hevdes fra gamle kilder kan påvirke ben, rygg, hjerte, lunge og blodomløp.
Chakra: Rot, hara, hjerte.
https://www.mystica.no/products/granat

 

 

 

 


GRANAT GRØNN

Kan stimulere lysten til å lære og skjerme mot nedbrytende krefter. Kan påvirke våre sanser og tanker.

Chakra: Hjerte
https://www.mystica.no/products/granat-gronn

 

 

 

 


GRANAT RØD
Kan gi deg økt mulighet til å finne skjulte ting.
https://www.mystica.no/products/granat-rod

 

 

 

 


GROSSULAR
Stenen kan gi styrke og stabilitet ved store utfordringer.
Hevdes å kan øke fruktbarheten og hjelpe deg til å bedre samarbeid.
Chacra: Hjerte-Rot-Hara-Solar Plexus
Finnes blant annet i Konnerudgruvene – Norge.
https://www.mystica.no/products/grossular

 

 

 

 


HELIOTROP

Viser vei til idealisme. Kan øke kreativiteten og beslutningsdyktigheten. God ved nye vennskap.
Chakra: Rot, hjerte
https://www.mystica.no/products/heliotrop

 

 

 

 


 


Hematitt el. Blodstein

Kan styrke optimismen og arbeidsgleden. Hevdes å være til hjelp mot søvnløshet og redusering av mareritt.
Chakra: Rot
https://www.mystica.no/products/hematitt

 

 

 

 


Hematittkvarts

Hematittkvarts har en noe lettere energi enn en ren hematitt. Kan gi styrke, selvrespekt, robusthet og utholdenhet, og gi en mild jording. Kan virke avbalanserende og stimulere til positive handlinger. Utstråler fysisk energi og vitalitet, og kan motvirke nervøsitet. Kan hjelpe med å forstå livet og vår utvikling.
Chakra: Alle Nøkkelord: Styrke, kraft, positivitet
https://www.mystica.no/products/hematittkvarts

 

 

 

 


HEMIMORPHITE

Er en stein som kan hjelpe til å oppnå et positivt selvbilde og selvrespekt.
Hevdes at den motvirker frustrasjon og uro.
Kan gi kraftfull healing og beskytte mot ondskap.
Hevdes å være en lykkestein.
Chakra: Hjerte
https://www.mystica.no/products/hemimorphite

 

 

 

 


HOVELITT BLÅ

Er i utgangspunktet en gråhvit naturlig howlitt som er farget blå. Sies å kombinere årsak med observasjon, og kan gi klar og rettferdig dømmekraft. Kan bringe ro over samtaler, skjerpe observasjonen og gi mot til fritt å utrykke følelser. Sies å skape fortrolighet
Chakra: Hals,krone,hjerte Nøkkelord: Observasjon
https://www.mystica.no/products/hovelitt-bla

 

 

 

 


HOVELITT HVIT
Kan gi mot til å fremme ens karakterer og oppmersomhet på ens fortrinn.
Hevdes å kunne fjerne smerte – stress.

Chakra: Alle
https://www.mystica.no/products/hovelitt-hvit

 

 

 

 

 


HYPERSTEN
https://www.mystica.no/products/hypersten

 

 

 

 


IOLIT/IOLITE

Syn: Kordierit el. Vannsafir.

Kan være en meget kraftig mediativ og healende stein.
Kan hjelpe deg med å utvikle ditt intuitive kreativitet.
Det hevdes at den unner deg livet og lærer deg å nyte synet.
Chacra: Alle, men spesielt hals, 3øye og krone.
https://www.mystica.no/products/iolit

 

 

 

 

 


JADE GRØNN

Jade kan styrke modenhet, visdom, rettferdighet og realisme. Hevdes å stimulere tankene. Kan gi følelsesmessig balanse og virke beroligende. Kan gi hell i kjærlighetsforhold og holde negativitet borte.
Chakra : 2 og 4
https://www.mystica.no/products/jade-gronn

 

 

 

 


GUL JADE

Kan gi en indre ro og heale energien mellom årsak og virkning, og kan styrke kontakt mellom mor og barn. Gul jade står for lykke, og kan bedre forståelsen av livet. Kan virke stimulerende, oppmuntrende, tiltrekke lykke og minske sorg. Kan gi modenhet og forståelse for dine handlinger, og innsikt til å gjøre forandringer.
Chakra: Solar pleks. Nøkkelord: Harmoni, forståelse
https://www.mystica.no/products/gul-jade

 

 

 

 

 


JADE NETRITT

https://www.mystica.no/products/jade-netritt

 

 

 

 


JASPIS CAPPADUNO
https://www.mystica.no/products/jaspis-cappaduno

 

 

 

 


JASPIS ELEFANT

Kan skape kontakt til indre urkraft og gammel viten. Kan gi følelse av usårlighet.
Kan øke egen styrke.

Chakra: Rot – Harra
https://www.mystica.no/products/jaspis-elefant

 

 

 

 


JASPIS GRØNN

Utholdenhetsstenen. Gir styrke og kraft til å holde ut og fullføre prosjekter i nesten overlegen stil. Gjør oss oppmerksom på, at andre tenker på oss og holder øye med oss. Da blir det lettere å være alene.
https://www.mystica.no/products/jaspis-gronn

 

 

 

 


JASPIS GUL
Gir en stabil og en generell positiv innstilling til tingene.
Jeg er nå fri. Hevdes å være god ved kvalme.
Chakra:Solar Plexus
https://www.mystica.no/products/jaspis-gul

 

 

 

 


JASPIS HEMATITT
Hevdes å være god for å hjelpe til ved kreativ utfoldelse og til planlegging for å nå mål.
En god jordingssten samtidig som den kan styrke viljen og stimulere mentale prosesser.

Chakra: Hara, rot
https://www.mystica.no/products/jaspis-hematitt

 

 

 

 


JASPIS IRAI
https://www.mystica.no/products/jaspis-irai

 

 

 

 


JASPIS KAMBAMBA

Hevdes å kunne redusere sorg og depresjon.
Kan gi et større velvære, skape balanse i følelser og ro i sinnet.
Chakra: Hjerte – Hals – Rot
https://www.mystica.no/products/jaspis-kambamba

 

 

 

 


JASPIS LANDSKAP

Hjelper til med å finne sin plass og det å fylle den. Stimulerer ditt indre landskap, og gir kreativitet, fremgang og harmoni. Stimulerer vekst og utvikling, og forståelse for det ukjente. Virker samlende og beroligende, og hjelper oss over hindringer og barrierer. Bevissthet om din plass i universet.
Chakra: rot N. ord: Selvinnsikt, fremgang, utvikling
https://www.mystica.no/products/jaspis-landskap

 

 

 

 

 


 

JASPIS OCEAN

Kan virke forløsende ved tunge energier i kroppen og gir følelse
av letthet. Hevdes at den kan gi godt humør.
Chakra: 4 og 6
https://www.mystica.no/products/jaspis-ocean

 

 

 

 


PICASSO JASPIS

Kan bringe større forståelse for den vei du har valgt her i livet.
Hevdes og gi styrke og utholdenhet til å komme gjennom forandringer.
Kan styrke intuisjon.
Chakra: Hjerte
https://www.mystica.no/products/jaspis-picasso

 

 

 

 


 

JASPIS REGNBUE

Kan stimulere fantasien. Hevdes å bringe tillit og lojalitet.
«Det jeg ønsker – vil jeg gjøre».
Chakra: Alle
https://www.mystica.no/products/jaspis-regnbue

 

 

 

 


JASPIS REGNSKOG

Balanserer Yin-Yang, kan åpne deg for å møte nye mennesker.
Kan være god for kommunikasjon og øke din evne til å lytte.
Chakra: Solar plexus-hjerte.
https://www.mystica.no/products/jaspis-regnskog

 

 

 

 

 


JASPIS, RØD
Kan hjelpe deg i farlige situasjoner. Kan gjengi en drøm og hjelpe deg med å huske drømmen.
Kan fjerne tilbøyelighet til sidesprang.

Chakra:Rot – Hara
https://www.mystica.no/products/jaspis-rod

 

 

 

 

 


JASPIS SILVER LEAF

Symboliserer frihet – mot.
Det og tørre å bevege seg i den retning som er riktig for deg.
Hevdes å være god mot stress – uro – god når du møter det andre kjønn.
https://www.mystica.no/products/jaspis-silver-leaf

 

 

 

 

 


JASPIS SLANGE
Stenen gir deg livsmot og viljestyrke.
Den beskytter ved farlige situasjoner og holder
negative og skadelige påvirkninger på avstand.
Chacra: Rot-Hara
https://www.mystica.no/products/jaspis-slange

 

 

 

 

 


JASPIS SPIDER WEB

Kan skape kreativitet i problemløsninger. Hevdes å kunne redusere uro og gi deg overblikk over situasjonen.
https://www.mystica.no/products/jaspis-spider-web

 

 

 

 

 


JASPIS STRIPET

Kan gi livsmot og øke viljestyrken. Hevdes at den beskytter ved farlige situasjoner. Kan holde negative og skadelige påvirkninger på avstand.
Chakra: Rot-hjerte

https://www.mystica.no/products/jaspis-stripet

 

 

 

 

 


JASPIS TIGERSKRINN BRUN

Hevdes å virke stimulerende på fordøyelsen.
Kan beskytte mot redsel og skyldfølelse.
God healing stein.
Chakra: Rot – Harra
https://www.mystica.no/products/jaspis-tigerskinn-brun

 

 

 

 


JASPIS VULKAN – VULKAMJASPIS

Stimulerer evnen til å være tilstede i nuet, og balanserer samspillet mellom å gi og motta. Gir fornyet energi fysisk, astralt og mentalt, og sies å motvirke depresjoner. Beskytter og gir svar, og fremmer stolthet og livsglede. Hjelper til ved å finne utveier og erindring av drømmer. Chakra: flere
Nøkkelord: Leve i nuet, beskytter og finne utvei
https://www.mystica.no/products/jaspis-vulkan

 

 

 


JASPIS BILDE

Kan hjelpe deg til å mimre.
Hevdes å virke beroligende.
Det sies at hvis Jaspis Bilde blir plassert i et rom, absorberer den negativ energi.
https://www.mystica.no/products/jaspis-bilde

 

 

 

 


JASPIS BIRDEYE

Balansere mellom Yin og Yang.
For endringer og utvikling.
Kan stimulere kreativiteten for de som er klare for neste steg.
Jording på alle nivåer.
Chakra: Harra – solar plexus
https://www.mystica.no/products/jaspis-birdeye

 

 

 

 

 


JASPIS BREKSJE

Jaspis breksje (brecci)
Virker samlende og skaper forbindelse og balanse mellom chakraene. Forener tanke og handling, og hjelper med å bevare ro og overblikk. Reduserer stress, og symboliserer det å holde fokus, være konsentrert og ha klar tanke. Motvirker destruktivitet og selvdestruktive tanker og handlingsmønster.
Chakra: alle Nøkkelord: samling, endring og fokus
https://www.mystica.no/products/jaspis-breksje

 

 

 

 


JASPIS BRUN
https://www.mystica.no/products/jaspis-brun

 

 

 

 


ELFENBEN JASPIS
Ivory jaspis – Porcelanit dendrit

Kan skape energi og livsglede i sine omgivelser. En stein med meget sterk energi.
Kan hjelpe deg med å nå dine mål.
Chakra: Hara-Pinal-Solar Plexus
https://www.mystica.no/products/elfenben-jaspis

 

 

 

 


JASPIS FOSSIL

Hevdes å hjelpe en til å komme over de vanskeligste perioder i livet.
Kan motvirker legemets nedbrytning.

Chakra: Pineal-Rot
https://www.mystica.no/products/jaspis-fossil

 

 

 

 


JASPIS ZEBRA

Kan være god ved forandringer som nye venner skaper, nytt arbeid – nytt sted å bo.
Kan styrke selvtilliten.
God healer stein.

Chakra: Hara – Solar Plexus
https://www.mystica.no/products/jaspis-zebra

 

 

 

 

 


JET

Jeg møter andre med åpenhet og varme.
Den kan løse kundalini energien og åpne
for en økende rørelse mellom rot og krone.

Chacra: Rot – Kundalini

https://www.mystica.no/products/jet

 

 

 

 

 


 

KALSITT GULL – Gullkalsitt
Symboliserer livsbekreftelse, oppmuntring og glede.
Kan hjelpe oss med å samle våre energier og forene de høyere prinsipper med de jordnære følelser.
Chakra: Krone, Solar p
https://www.mystica.no/products/kalsitt-gull-gullkalsitt

 

 

 

 


KALSITT GRØNN

Det hevdes at den kan åpne ditt hjerte og fortelle deg hva du skal gjøre. Kan hjelpe i situasjoner hvor du er gått i stå.

Chakra: Hjerte – Krone
https://www.mystica.no/products/calsitt-gronn

 

 

 

 

 


KALSITT  GUL

Steinen sies å gi oss glede og spontanitet.
https://www.mystica.no/products/kalsitt-gul

 

 

 

 


KALSITT KLAR

Sies å skape harmoni og balanse og gi både handlekraft og ettertenksomhet. Kan gi selvtillit og mot til å fastholde sine meninger.
Kan styrke konsentrasjonen og evnen til å kunne tenke grundig gjennom alt.
Chakra: Krone
https://www.mystica.no/products/kalsitt-klar

 

 

 

 


KALSITT MANGANO

Hevdes å hjelpe deg med å være elskelig og kjærlig.
Kan gi ro og god hjelp til å koble av, slippe tankene fri.
Kan være god mot stress.
Chakra: Hjerte
https://www.mystica.no/products/calsitt-mangano


KARNEOL

Karneol kan gi dyp mental klarhet. Kan fordre en ren, sunn og spontan handling.
Chakra: Harra
https://www.mystica.no/products/karneol

 

 

 


KATTEØYE

Stenen kan fremme intuisjon, kløkt, snillhet og gi karisma. Den kan gi eieren et snev av mystikk
og en udefinerbar tiltrekning.
Chakra: Hara
https://www.mystica.no/products/katteoye


KORAL AGATISERT

Kan egne seg til å fjerne mindre irritasjoner. Hevdes og gi adgang til tidligere liv og gi mulighet til å fjerne ubehagelige situasjoner.

Chakra: Hjerte – Harra
https://www.mystica.no/products/koral-agatisert

 

 

 

 

 


 

KORALL BLÅ

Kan gi en klar forbindelse med det overjordiske og en markant utstråling.
Kan stimulere de clairvoyante evner og gi fred i sjelen.
Hevdes å kunne mildne smerter.
https://www.mystica.no/products/koral-bla

 

 

 

 


KORALL, RØD

Kan åpne for de lidenskapelige følelser og gi deg trygghet. Hevdes at den kan roe ned følelser og fordrive fortvilelse. Kan oppmuntre til lidenskapelig energi. Rød koral anses å være «The blood of mother earth» av indianere. For tibetanske kvinner er denne steinen spesielt verdifull med hensyn til menstruasjon og fruktbarheten.
Chakra: Rot
https://www.mystica.no/products/koral-rod

 

 

 

 


KRYSANTEMUM
https://www.mystica.no/products/krysantemum

 

 

 

 

 


KRYSOKOLLA
https://www.mystica.no/products/krysokolla

 

 

 

 


KRYSOPRAS SITRON

Kan styrke medfølelse og mildhet, aksept av andres levemåte og hindre fordømmelse. Kan hjelpe ved dypere projeksjoner mellom seg selv og andre. Kan motvirke at man blir fanget i eget og andres nett. Kan skape bedre relasjoner til venner og bekjente, og utvikle evnen til klar tale, og skille «snørr og bart».
Chakra: Solar p. N. ord: projeksjoner, medfølelse
https://www.mystica.no/products/krysopras-citron

 

 

 

 

 


KVARTS BLÅ

https://www.mystica.no/products/kvarts-bla

 

 

 

 

 


KVARTS CHERRY

https://www.mystica.no/products/kvarts-cherry

 

 

 

 


KVARTS GIRASOL
https://www.mystica.no/products/girasol-kvarts

 

 

 

 


KVARTS GUL

Kan hjelpe i drømmetydning.
Hevdes at det er en god meditasjonssten.

Chakra: Solar Plexus
https://www.mystica.no/products/kvarts-gul

 

 

 

 


KVARTS JORDBÆR

Hevdes å kunne redusere stress – tretthet.
Hevdes å kunne redusere nedstemthet. Kan gi deg kjærlighet til andre.

Chakra:Rot

https://www.mystica.no/products/jordbar-kvarts

 

 

 

 


LABRADORITT
Kan gi mental skarpsindighet og kan redusere stress og uro. Kan gi beskyttelse og være en god drømmestein.
Chakra: Hjerte-solar plexus
https://www.mystica.no/products/labradoritt

 

 

 

 

 


LAPIS LAZULI

Kan virke økende på bevisstheten. Kan stimulere følelsene, sinn og fysisk renhet. Kan være god mot søvnløshet, svimmelhet og tretthet.
Chakra: Hals-pineal
Horoskop: Vekten
https://www.mystica.no/products/lapis-lazuli

 

 

 

 


LARVIKITT

Den kan styrke din intuisjon og kan hjelpe mot stress
og bekymringer.
Chacra: Hjerte – Hals
https://www.mystica.no/products/larvikitt

 

 

 

 

 


LAVA
https://www.mystica.no/products/lava

 

 

 

 


LEOPARDSKINN

Kan gi maskulin energi og øke besluttsomheten.

Chakra:Rot
https://www.mystica.no/products/leopardskinn

 

 

 

 


LIZARDITT – Norsk Jade
En gulgrønn jade som kan hjelpe oss med å se gjennom og bak fasader. Kan brukes til meditasjon og til å rense chakraene. Kan virke oppmuntrende for å leve sunt og ta gode valg. Symboliserer solens varme og gir erindringer og minner om kjærlighet og vennskap.
Chakra: Krone, rot, solar p.
https://www.mystica.no/products/lizarditt-norsk-jade