Steiner/krystaller

Her vil vi komme med en oversikt på alle steiner/krystaller som vi selger i www.mystica.no


Agat
Kan styrke selvrespekt, virke beskyttende og gi styrke.
Kan gi mot og handlekraft til å overvinne usikkerhet. Er en ønskesten , kan stimulere spådommer og gi lykke.
Kan gi styrke og beskyttelse på reiser. Kan gi avslappelse og øke nytelsen, løse opp blokkeringer og spenninger.
Nøkkelord: selvrespekt, beskyttelse, avslappende
https://www.mystica.no/products/agat

 

 

 

 

 


Agat, Aprikos
Kan gi styrke, mot og tålmodighet. Kan styrke vår ansvarsfølelse og gi forståelse for våre egne handlinger. Hjelper til ved å virkeliggjøre vår personlighet og kan forsterke de handlinger som danner vår personlighet.
Chakra: Hara
https://www.mystica.no/products/agat-aprikos

 

 

 

 

 


Agat, Blonde – Blondeagat
Kan styrke selvbildet og selvverd, berolige, rense, gi trygghet og overblikk. Kan hjelpe med å skille det vesentlige fra det uvesentlige. Kan beskytte mot hissighet, styrke oppmerksomheten og bidra til å ta veloverveide avgjørelser. Bidrar til å vise hvem du er.
Chakra: Hals/solar p. N.ord: Selvverd, trygghet, ro
https://www.mystica.no/products/agat-blonde


 

 

 

 


AGAT, BLUE STORM
Stenen kan styrke vårt fokus i hverdagen. Den kan hjelpe oss til å ta de rette valgene i livet, selv om de går mot alle odds. Den kan hjelpe deg under mekling.
Chacra: Hals
https://www.mystica.no/products/agat-blue-storm

 

 

 

 

 


Agat, Botswana – Botswana agat

En lykkesten som kan styrke selvverd, øke selvtillit, dempe uro og bringe uventet glede. Kan virke samlende og avklarende, og bidra til at man blir mer verdsatt av andre. Kan øke kreativiteten, dempe et heftig temperament, gjenopprette ubalanser, løse opp blokkeringer og fjerne seksuell skyldfølelse.
https://www.mystica.no/products/agat-botswana

 

 

 

 

 


Agat, Bånd

Kan virke beskyttende og gi styrke.
Balanse i Yin Yang-energiene. Kan stabilisere auraen og ha en rensende effekt.

Chakra: Hjerte-Hals
https://www.mystica.no/products/agat-band

 

 

 

 

 


 


AGAT, DENDRIT
Stenen kan hjelpe deg til et lettere liv, så du kan nyte
hvert øyeblikk. Den kan hjelpe ved ryggproblemer og uro.
https://www.mystica.no/products/agat-dendrit

 

 

 

 


AGAT, FANCY – Fancyagat
Agate fancy er både jordende og åndelig, og sies å virkeliggjøre åndelige opplevelser i vår hverdag. Stimulerer mentale funksjoner, bringer klarhet, stabilitet og motvirker bekymringer. Bringer kjærlighet og overvinner negativitet, motvirker stress og negative drømmer, og beskytter oss mot farer.
Chakra: Flere N.ord: klarhet, stabilitet, åndelighet
https://www.mystica.no/products/agat-fancy

 

 

 

 

 


AGAT, GRÅ – grå agat
En grå agat er en beskyttende stein, som beskytter mot stress, mareritt og farer. Sies å bringe velstand, beskytte mot ulykker og lærer oss å skille mellom ekte og falske venner. Gir ro, og får oss til å innse når vi tenger hvile, når vi må stoppe, og når vi må ta tak.
Chakra: Flere. Nøkkelord: Beskytte, ro, skjelne
https://www.mystica.no/products/agat-gra

 

 

 

 


AGAT, GRØNN
En sten som kan være god ved bearbeiding av sorg og smerte. Kan Gi selvtillit og hjelper med å se kjærligheten. Skal kunne stimulere den analytiske sans og fremme presisjon. Kan vekke ditt medfødte talent, og stimulerer oppfattelsesevnen i enhver situasjon.
Chakra: Hjerte Nøkkelord: Selvtillit, oppfattelse
https://www.mystica.no/products/agat-gronn

 

 

 

 

 


AGAT, GUL
Symboliserer styrke og harmonisering av hjertet. Kan gi balanse, vitalitet og glede. Sies å bringe velstand. Kan virke styrkende, beskyttende og støttende.
Symboliserer lykke, vennskap og velstand.
Chakra: Solar p.
https://www.mystica.no/products/agat-gul


 

 

 

 

 


AGAT, HVIT– Hvit agat
Kan hjelpe med å finne din indre kjerne og din egen sannhet, og til å være som du er. En sten for de som tør og leve selv og ikke ønsker å leve gjennom andre. En sterkt individuell sten, for å finne sin egen plass i universet. Kan gir fred, godhet og sikkerhet.
Chakra: Krone
Nøkkelord: Fokus, selvstendighet
https://www.mystica.no/products/agat-hvit


AGAT, KAMEL – Kamelagat
En jordingsstein, harmoniserer yin og yang energiene. Energiene virker sakte men har stor styrke. Nyttig hjelper for å finne skjulte sannheter, og motvirker følelsesmessige traumer. Stabiliserer og bidrar til fysisk, intellektuell og følelsesmessig balanse.
Chakra: Rot Nøkkelord: harmoni, jording, balanse
https://www.mystica.no/products/agat-kamel


 

 

 

 


AGAT, LILLA – Lilla agat
Kan skape forandring og hjelpe til med å elske seg selv. Hjelper ved å skille det vesentlig fra det uvesentlige, og hva som virkelig har verdi. Kan redusere sårbarhet, øker sensitiviteten, gir dypere innsikt og stimulerer innlevelsesevnen.
Chakra: panne Nøkkelord: Fullgjørelse
https://www.mystica.no/products/agat-lilla

 

 

 

 


AGAT, MOS – Mosagat
Kan stimulere vilje og vitalitet, og styrker selvtillit og selvaksept. Kan gi mot, veltalenhet, trygghet, velvære og en god jordforbindelse. Kan bidra til et liv i balanse, og mot til å komme videre. Kan gi overskudd og styrke personlige karaktertrekk, og styrke selvbildet.
Chakra: Hjerte Nøkkelord: Balanse og vitalitet
https://www.mystica.no/products/agat-mos

 

 

 

 


AGAT, MOS RØD
Stenen kan hjelpe deg i konflikter slik at du lettere kan forstå andres meninger.
Skal du i forhandlinger – ta stenen med deg. Den kan kanskje hjelpe deg.
Den kan hjelpe til så det blir gode løsninger for alle parter.
Chacra: Rot
https://www.mystica.no/products/agat-mos-rod

 

 

 

 


AGAT, CRAZY LACE
Steinen kan oppnå en meget høyt psykisk nivå.
Kan være til hjelp for lavt biorytme. Kan bringe balanse, ro i den psykiske energi.
Chakra: Rot-Hjerte


AGAT, ROSA
En blid sten som gir kjærlighet til seg selv, og kan øke selvrespekten. Kan være god for de som stiller store krav til seg selv, og vekker dine medfødte talenter. Kan gir styrke, og stimulere analytisk sans og presisjon.
Chakra: hjerte Nøkkelord: Selvrespekt
https://www.mystica.no/products/agat-rosa

 

 

 

 


AGAT, RØD – Rød agat
Stenen sies å bringe lykke, hell og rikdom. Kan hjelpe til ved bearbeiding av fortvilelse og nedstemthet. Stimulerer egen verdighet, og øker selvtilfredsheten. Tillater oss å le av oss selv, og forsterker evnen til å elske seg selv.
Chakra: hara Nøkkelord: Verdighet, mot nedstemthet.


AGAT, SLANGESKINN
Stenen sies å gi smidighet, tillit og tro. Brukes for å få fram kundalinikraften. Kan gi styrke når man har mye jobb å gjøre. Kan bringe lys og glede til det indre følelsesliv.
Chakra: Rot, hjerne, hara
https://www.mystica.no/products/agat-slangeskinn

 

 

 

 


AGAT, STJERNE – Stjerneagat
Skaper balanse mellom den fysiske og psykiske kropp. Gjør bevisstheten mer sentrert og fokusert, og bidrar til å samle tankene. Hjelper til med å beholde energi og overskudd der det hører hjemme hos oss selv. Får deg til å være deg selv på alle plan.
Chakra: mange Nøkkelord: Sentrering og balanse
https://www.mystica.no/products/agat-stjerne

 

 

 

 


AGAT, TRE
Denne flotte steinen kan gi økt tempo og mulighet for å oppnå rikdom. «Jeg er i likevekt med meg selv og naturen». Kan virke mot uttørring.
Chakra: Hjerte-krone
https://www.mystica.no/products/agat-tre

 

 

 

 

 


AGAT, TURITELLA
Sies å utrette alt og har ubegrenset av muligheter. Virker beskyttende når man arbeider med åndelig utvikling, og forbinder det åndelig med jording. Hjelper til ved å lette overgangen til noe nytt. Gir mot til forandring, og forteller at det er viktig å være tilstede i vår fysiske kropp. Energi sirkulasjon.
Chakra: Rot Nøkkelord: Muligheter, ånd og jording
https://www.mystica.no/products/agat-turitella

 

 

 

 

 


AMASONITT
Kan dempe voldsomme følelser, bekymringer, frykt, irritasjon og negative energier. «Når jeg viser hvem jeg er, fylles jeg med mot».
Chakra: Hjerte
https://www.mystica.no/products/amazonitt

 


AMASONITT, ROSA
En som sies å skape harmoni i livet og som kan hjelpe til med å gi orden i kaos. Kan gi muligheter for perfeksjonisme og skal lære oss å forstå dobbelthet. Forsterker og viser oss at kjærligheten er ren og universell. Løser opp blokkeringer.
Chakra: Hjerte
https://www.mystica.no/products/amasonitt-rosa

 

 

 

 


AMEGREEN
En emosjonell sten som kan skape en kjærlig medfølelse. Den sies å kunne stimulere synske evner og styrke din viljestyrke.
Chakra: Solar plexus
https://www.mystica.no/products/amegreen

 

 

 

 


AMETRIN
En blanding av ametyst og citrin. Ny begynnelse, og stimulerer evnen å omsette erfaringer konstruktivt. Gir deg styrke i kraft av din viten. Fjerner utrygghet og hjelper med å gå rett vei. Virker balanserende, øker selvaksepten, og støtter ved forandringer. Fremmer hjelp fra åndelige veiledere, og likevekt
Chakra: panne Nøkkelord: kvantesprang, ny start
https://www.mystica.no/products/ametrin

 

 

 

 


AMETYST
En varm og elskelig stein. Fra gamle kilder hevdes det at stenen kan være god ved søvnproblemer, mavepine, migrene, feber og mareritt. Kan virke avstressende.
Chakra: Pineal-Krone
https://www.mystica.no/products/ametyst

 

 

 

 


AMETYST, BÅND – Båndametyst
Kan hjelpe sjelevenner med å finne sammen og å forstå hverandre. Sies å kunne stimulere drømmer og åndelig kontakt.
Sies å ha samme egenskaper som ametyst: Den kan rense, berolige, beskytte, åndelig kraft og utvikling, klarhet i drømmer, tillit, tro, klarhet, edruelighet og dempe stress.
Chakra: Panne/krone N.ord: Sjelevenn, åndelighet
https://www.mystica.no/products/ametyst-band


AMMONITT
Ammonitter er gruppe av avdøde blekksprut. Levde for 100-200 millioner år siden.
Kan styrke forbindelsen mellom den fysiske og åndelige kropp.
Chakra: 1 og 4
https://www.mystica.no/products/ammonitter

 

 

 

 

 


ANGELIT – Englestein
Hevdes å gi fred & ro i sinn. Kan gi interesse og forståelse for astrologi & matematikk.
Chakra: Hals – Hjerte
https://www.mystica.no/products/angelit-englestein

 

 

 

 

 


APASJETÅRE
Kan hjelpe til å se bedre i mørket og kan løse gammel sorg, bringer tilgivelse. Hevdes å være en god kommunikasjon- og kanaliseringsstein.
Chakra: Alle
https://www.mystica.no/products/apasjetare

 

 

 

 


APATITT, BLÅ
Kan hjelpe mot angst. Kan gi en meget tørr hals under en meditasjon.
Hevdes å gi tilgivelse. Kan lindre halsbrann-
Chakra: Alle
https://www.mystica.no/products/apatitt-bla

 

 

 

 

 


ARAGONITT, BRUN
En sten som symboliserer skarpsindighet og trygghet og kan gi en fin balanse mellom følelser og intellekt. Energiene kan virke harmoniserende og være en god hjelper for å kontrollere og balansere følelser. Kan avstemme våre ytterpoler og dempe nervøsitet.
Chakra: Flere
https://www.mystica.no/products/aragonitt-brun

 

 

 

 

 


ARAGONITT, KALSITT/ Aragonitt stripet
En sten som sies å være pålitelig og som kan øke vår prakiske sans. En sten for fredelighet.
Chakra: Hara, Solar p.
https://www.mystica.no/products/aragonitt-kalsitt

 

 

 

 

 


 

ARAGONITT, GUL – Gul Aragonitt
Symboliserer sentrering, tålmodighet og skal fremme en indre forelskelse. Avbalanserer kroppen, og skaper ro og hvile i ditt indre. Sies å gi disiplin og utholdenhet i dagligdagse aktiviteter. Lærer deg å elske deg selv, som er en forutsetning for å elske andre. Gir trygghet under ansvar.
Chakra: Solar p. Nøkkelord: Tålmodighet, indre ro
https://www.mystica.no/products/argonitt-gul

 

 

 

 


 

ARTINOLITE – Heksefinger
Stenen kan hjelpe deg til bedre konsentrasjon. Den kan hjelpe deg når du skal lære deg noe nytt.
Stenen hevdes å være beskyttende og gi økt energi.
Chacra: Rot-Harra
https://www.mystica.no/products/artinolite

 

 

 

 


ASTROPYLLIT
Hevdes å finne glemte krefter og styrke. Kan vise oss når en dør lukkes, åpnes en ny.
Chakra: Krone – Rot
https://www.mystica.no/products/astropyllit

 

 

 

 


ATLANTASITT
Hevdes å gi en befriende fred i de hjemlige områder.
Kan hjelpe deg til å tenke kjærlighet og snakke klokt.
Sies at den gir økt oppmerksomhet og overvåkenhet når det kommer til det følelsesmessige.
Chakra: Hjerte

 


AVENTURIN GRØNN

Kan gi hell i både kjærlighet, arbeide og pengesaker.
Det hevde at den gir balanse i den mannlige og den kvinnelige energien.
Chakra: Hjerte
https://www.mystica.no/products/aventurin-gronn

 

 

 

 

 


AVENTURIN GUL

Kan forminske vrede og surmuleri. I følge gamle skrifter kunne stenen bli brukt mot sultfornemmelse, stress, problemer med milt, lever og bukspyttkjertel.
https://www.mystica.no/products/aventurin-gul

 

 

 

 


AVENTURIN ORANSJE

Virker vitaliserende og oppmuntrende, og gir en motiverende energi som stimulerer deg i din videre vandring i livet. Reduserer sinne og surhet. Gir en balansere fleksibilitet, i forhold til fysiske, intellektuelle og følelsesmessige utfordringer. Motvirker stress
Chakra: Hara. Nøkkelord: Vitalitet, balanse, ro
https://www.mystica.no/products/aventurin-fersken

 

 

 

 


AVENTURIN ROSA

Stenen kan gi deg pågangsmot og lette balansen og likevekten mellom det følelsesmessige, det fysiske og det åndelige.

Chacra: Hjerte
https://www.mystica.no/products/aventurin-rosa


AVENTURIN RØD

Virker vitaliserende, motiverende, entusiastisk og oppmuntrende. Gir en oppløftende energi som harmonerer kropp og sinn. Gir fysisk, intellektuell og følelsesmessig fleksibilitet. Demper sinne og surhet. Åpner opp eget hjerte og fremmer ny kjærlighet.
Chakra: Hara/Solar p. N. ord: Motivasjon, vitalitet
https://www.mystica.no/products/aventurin-red2

 

 

 

 


BERGKRYSTALL
Bergkrystall kan forsterke både energi og tankevirksomheten. Bringer stjernens energi inn i sjelen. Kan gir deg mulighet for å utnytte dine talenter. Kan virke anvendbar ved kretsløp, forstyrrelse, mot svimmelhet, brannsår og smerter.
Kan brukes til å omdanne tanker til lyd. Kan gjøre det lettere å motta informasjon, fra både lærer, healer og andre. Kan styrke følelsesmessig balanse, intuisjon og er en lysbærer. Kan gi beskyttelse. God meditasjonsstein.
Chakra: Alle
https://www.mystica.no/products/bergkrystall

 

 

 

 


BERYLL AQUAMARINE

Den kan bedre din sikkerhet og gi deg mot. Den kan oppmuntre
deg til å «alltid være beredt». Sies og gi gi emosjonell og
intellektuell stabilitet og øke din kobling til
ditt høyere jeg. Kan gi din aura beskyttende skjold.

Chacra: Hals og krone
https://www.mystica.no/products/beryll-aquamarin

 

 

 

 

 


BRONSITT/BRONZITT
Kan stimulere til positiv energi og gi arbeidsglede.
Kan påvirke hørselen og styrke jordforbindelsen.
https://www.mystica.no/products/bronzitt

 

 

 

 

 


BUDDSTONE/budstone/Africa jade/Prasem
Kan hjelpe til å nå egne mål. Sies og øke vurderingsevnen og finne egne løsninger.
God meditasjonsstein. En sten som åpner og arbeider med hjertechakra. Kan omformer negativ energi til positiv energi.
Chakra: Hjerte
https://www.mystica.no/products/buddstone

 

 

 

 

 


CALCEDRONROSE

Stenen kan øke livsgleden og gi deg bedre ansvarsevne.
Chakra: Tredje øye-krone

https://www.mystica.no/products/calcedronrose

 

 

 

 


CALSEDON BLÅ

https://www.mystica.no/products/calsedon-bla