Alternativmessene Høsten 2020

Vi tar sikte på å arrangere både Haugesund 12/13 september og Drammen 17/18 oktober i høst. Utstillere som ønsker å delta, kan nå bestille plass.